Jeśli twój serwer obsługuje Apache i możesz cieszyć się w pełni opcją przepisywania adresów (tzw.Mod_rewrite) warto z tego skorzystać w celu zapewnienia większej użyteczności serwisu. Dzięki kilku zapisom uzyskamy możliwość informowania o błędach naszych czytelników.

Jeśli już mamy zaprojektowane szablony stron błędów, w mojej opinii warto przygotować się, choć na najczęściej zwracane statusy błędów, czyli 404, 408, 500, 503, 504. Oczywiście badając logi serwera możesz zauważyć i inne błędy, dla których warto stworzyć odpowiedni szablony – jeśli takowe występują w twoim serwisie. W przypadku stron z obsługą php możesz skorzystać ze skryptu użytkownika Tosiek, który znajdziesz tutaj:Tablica ze statusami bledów http

Jeśli jednak masz pojedyncze kilka stron, które mają służyć do komunikowania o napotkanych błędach wystarczy by w dokumencie .htaccess, który jeśli się nie znajduje na serwerze to należy go utworzyć. Aby to zrobić na serwerze lokalnym (localhost), uruchomionym na komputerze z systemem operacyjnym Windows należy posłużyć się Total Commanderem do utworzenia takiego pliku. W przeciwnym wypadku system Windows wyświetli komunikat o błędzie, gdyż teoretycznie pliki nie powinny zaczynać się od kropki.Jak widać, teoretycznie 😉

Do utworzonego pliku należy wpisać dla każdego błędu, który chcemy obsłużyć, poniższą linijkę odpowiednio modyfikując numer statusu oraz adresy do dokumnetu:

ErrorDocument 404 stronabledu404.html

Wpis składa się z komendy ErrorDocument, po której następuje przerwa i podanie danego numeru błędu, w tym przypadku jest to błąd braku zasobu na serwerze. Następnie znów spacja, po której należy wpisać adres dokumentu, który ma zostać wczytany przy napotkaniu danego błędu.

Zapis Mod_rewrite

Kompletny zapis obsługi błędów może wyglądać tak:

ErrorDocument 400 stona_bledu400.html
ErrorDocument 401 stona_bledu401.html
ErrorDocument 402 stona_bledu402.html
ErrorDocument 403 stona_bledu403.html
ErrorDocument 404 stona_bledu404.html
ErrorDocument 405 stona_bledu405.html
ErrorDocument 406 stona_bledu406.html
ErrorDocument 407 stona_bledu407.html
ErrorDocument 408 stona_bledu408.html
ErrorDocument 409 stona_bledu409.html
ErrorDocument 410 stona_bledu410.html
ErrorDocument 411 stona_bledu411.html
ErrorDocument 412 stona_bledu412.html
ErrorDocument 413 stona_bledu413.html
ErrorDocument 414 stona_bledu414.html
ErrorDocument 415 stona_bledu415.html
ErrorDocument 416 stona_bledu416.html
ErrorDocument 417 stona_bledu417.html
ErrorDocument 500 stona_bledu500.html
ErrorDocument 501 stona_bledu501.html
ErrorDocument 502 stona_bledu502.html
ErrorDocument 503 stona_bledu503.html
ErrorDocument 504 stona_bledu504.html
ErrorDocument 505 stona_bledu505.html

Stosując skrypt Tośka, który podlinkowałem wcześniej, można stworzyć jedną stronę z szablonem, w której treść komunikatu i zwracany błąd będą generowane dynamicznie dzięki php oraz opcji przepisywania adresów.