Najważniejszym trzonem strony, po którą przychodzą do Ciebie użytkownicy jak i wyszukiwarki, jest oczywiście sama treść. Powinna ona być nasycona słowami kluczowymi, dla których chcemy zdobywać pozycję i na które chcemy umożliwić odnalezienie siebie w wyszukiwarkach.

W poprzednim podrozdziale opisano zagadnienie semantyki znaczników oraz tego jak ważne są takie wyróżnienia dla robotów sieciowych.

Nagłówki

Nagłówki umożliwiają tworzenie struktury tytułów, rozdziałów, podpunktów – dzięki temu, możemy odpowiednio dzielić i nazywać odpowiednie fragmenty treści. Oprócz efektu jaki wizualnie ułatwia użytkownikowi ogarnięcie prezentowanej na naszej stroinie zawartości, treść ujęta w nagłówkach jest szczególnie ważna dla wyszukiwarek.

Zalecane jest by nagłówek najwyższego rzędu (H1) występował tylko raz na stronie. Najwięcej webmasterów umieszcza w tym znaczniku tytuł całego serwisu, resztę fragmentów zaczynając od H2. Ostatnio jednak panuje trend by stosować nagłówek najwyższego rzędu – na oznaczanie tytułu konkretnego artykułu, jaki aktualnie znajduje się na stronie oglądanej przez użytkownika.

Nagłówki są drogowskazami dla użytkowników i wyszukiwarek…Pozostałe nagłówki można stosować dowolną ilość razy, należy jednak pamiętać by zachowywać schemat znany z układu książkowego – rozdziały, podrozdziały i dalsze podpunkty – wszystko uszeregowane. Więcej o kolejności, jaką warto zachować przeczytasz w kursie HTML:http://www.kurshtml.boo.pl/html/tytul,tekst.html#prawidlowa_kolejnosc_tytulow

Nagłówki są szczególnie faworyzowane przez roboty wyszukiwarek, więc pamiętaj o tym, by używać ich z rozwagą. Tworzenie zbędnych nagłówków, zmienianie ich widoczności tak by były niezauważalne i napychanie ich słowami kluczowymi może zostać potraktowane, jako nieetyczne postępowanie, co poskutkuje karami od wyszukiwarek.

Mocne wyróżnienia

Wyróżnieniami w treści są wyświetlane liniowo, w danym akapicie – nagłówki wyświetlane są blokowo, tworzą tytuł dla akapitów pod nimi.

Wyróżnienia, takie jak STRONG czy EM są dosyć popularne. Warto je stosować dla szczególnie dla nas ważnych fraz, na jakie chcemy się pozycjonować. Przykładowy akapit, zawierający wyróżnienia:

<p>Ten akapit, opisuje zagadnienia <strong>wyróżnień semantycznych</strong>.  Omawiane zagadnienie pochodzi z zakresu <em>pozycjonowania</em>.</p>

Bardzo ważne, by nie przesadzać z wyróżnieniami. Należy stosować je z umiarem, ograniczając się tylko do zaznaczania tych najważniejszych fragmentów strony. Warto również nie skupiać się na jednym słowie i wyłapywać wszystkie możliwe jego wystąpienia. Wielu pozycjonerów wychodzi z założenia, by wyróżniać tylko jedno (pierwsze) wystąpienie danego słowa.