Dobór słów kluczowych jest ważnym elementem budowania swojej kampanii działań pozycjonowania i optymalizacji strony internetowej. Wybór słów najlepiej pasujących do naszej strony, dziedziny, którą się zajmujemy może, mimo wszystko, okazać się trudnym zadaniem.

W wyborze słów kluczowych warto wykorzystać aktualną wiedzę na temat poszukiwanych słów kluczowych, dzięki czemu będziemy w stanie wybrać te najbardziej atrakcyjne.

Kilka zasad, które mogą przydać się w przypadku doboru słów do:

  • Regionalizuj – w przypadku, gdy strona dotyczy oferty marketingowej jakiejś firmy świadczącej na przykład usługi lub sprzedającej dobra warto wskazywać lokalizację, do jakiej się nasza firma ogranicza. Prowadząc, dla przykładu firmę cateringową w Zakopanym, trudno oczekiwać, że skorzysta z naszej usługi osoba będąca na Helu. Jeśli natomiast osoba z helu planuje uroczystość właśnie w zakopanym, wpisze zapytanie „Catering Zakopane”
  • Uszczegóławiaj – Gdy twoja firma oferuje wymianę i serwis KOŁA, po analizie rynku dowiesz się, że KOLO to również firma produkująca ceramikę łazienkową. Chcesz pozycjonować się na wyniki pokrywające się z ceramiką, gdy twoje usługi dotyczą kół samochodowych?
  • Badaj słowa – Ty sam nie jesteś w stanie w pełni obiektywnie wskazać potencjalnych słów kluczowych, z którymi warto by łączyć Twoją stronę. Poproś na wstępie kilka osób z rodziny, a potem innych użytkowników o wypisanie na kartce, w mailu etc. słów, jakie by wpisali w wyszukiwarce, jeśli chcieliby skorzystać z usługi/produktu, który oferujesz. Ty, jako założyciel, autor często pomijasz wiele fraz kluczowych, które innym za to wydają się oczywiste i to właśnie pod nimi by szukali tego, co Ty oferujesz.

Dobór fraz kluczowych rodzi wiele problemów, dotyczących kilku aspektów. Jednym z nich jest odmiana danego słowa, czy pisownia wielką/małą literą.

Frazy, bez względu na wielkość liter są traktowane tak samo. Możesz to prostym testem sprawdzić w wyszukiwarce, z której korzystasz. Wpisz identyczną frazę małymi literami, wyłącznie DUZYMI a na końcu Kapitalizując, czyli tylko z pierwszą literą dużą. Uzyskasz identyczne wyniki, gdyż wyszukiwarki nie uwzględniają wielkości liter.

Drugim, napotykanym pytaniem jest odmiana wyrazów. W językach zagranicznych, na przykład angielskim ten problem praktycznie nie występował. Google jednak z czasem udoskonaliło swój mechanizm do innych narodowych wersji, by współpracować z danym językiem. Odmienianie wyrazów jest jednak dobrym sposobem urozmaicenia fraz wykorzystywanych w treści strony, dzięki czemu linki nie będą miały zawsze tych samych opisów. Często wyniki sugerują prawidłową (na zasadzie częściej spotykanej) formę wyrażenia, co ułatwi i poprawia najczęstsze błędy. Tak samo jest z literówkami i często popełnianymi błędami w wyszukiwanych wyrazach.

Kiedyś, kiedy wyniki nie były tak dobrze usprawniane istniała moda na pozycjonowanie się poprzez umieszczanie w metatagach celowo błędnych słów kluczowych, tak by wyłapywać tych mniej przykładających wagę do ortografii. Teraz nie jest to koniecznie potrzebne, w dodatku źle wygląda jak by ktoś zobaczył w kod naszej strony i znalazł takie „kwiatki” 😉