Kolejne wpisy, zawierające poszczególne adresy (obowiązkowe) oraz inne opcjonalne informacje dotyczące danej lokalizacji rozpoczynamy, za każdym razem znacznikiem <url> . Wewnątrz tego znacznika obowiązkowo należy umieścić znacznik <loc></loc>. A pomiędzy znacznik otwarcia i zamknięcia wstawić pełny adres dostępu do dokumentu internetowego. Adres nie może przekraczać 2048 znaków. Adresy należy ujednolicić, wybierając dla wszystkich formę z WWW lub dla wszystkich bez tej dodatkowej subdomeny.

Teoretycznie, można teraz zamknąć znacznik URL i przejść do dodawania kolejnego adresu. Istnieją jednak trzy dodatkowe i opcjonalne znaczniki, które możemy umieścić wewnątrz każdego <url>wstawionego w kodzie.

Poniższe elementy możesz, lecz nie musisz stosować. Dozwolone jest stosowanie zarówno niektórych z tych elementów, jak i wszystkie z nich jednocześnie dla poszczególnych adresów URL.

Częstotliwość aktualizacji

Częstotliwość aktualizacji – Określa jak często należy spodziewać się jakichś modyfikacji wewnątrz danego adresu URL. Aby dla danej lokalizacji ustalić częstotliwość, wewnątrz znacznika <url> należy wstawić: <changefreq></changefreq>.

Pomiędzy powyższy znacznik otwierający i zamykający, możemy wstawić następujące wartości:

 • never – wartość oznacza, że na danej podstronie nie następują już aktualizacją,
 • yearly – oznacza, że lokalizacja jest uaktualniana raz na rok,
 • monthly – raz na miesiąc,
 • weekly – co tydzień,
 • daily – codziennie następuje aktualizacja treści danego adresu URL,
 • hourly – aktualizacja jest częsta, następuje co godzinę,
 • always – przy każdym przeładowaniu zawartość strony jest inna.

Priorytet

Wartość priorytetu ustalana dla danej lokalizacji pomaga wskazać, które strony są ważne i przydatne. Należy jednak uwzględnić, że to są jedynie nasze sugestie, którymi roboty wyszukiwarek nie muszą się sugerować. Wartość priorytetu ustalana jest pomiędzy wartością 1.0 dla najważniejszej strony, aż po 0.0dla stron najmniej ważnych.

Wartości te ustalamy umieszczając w bloku URL znacznik: <priority></priority>

Nieustalenie wartości oznacza, że dana podstrona ma wartość 0.5. Sugerowane wartości:

 • dla strony głównej – 1.0
 • dla stron kategorii – 0.8
 • dla stron z artykułami – 0.6
 • dla mniej ważnych stron informacyjnych: – 0.5
 • dla podstron mniej ważnych (zapisku czy informacji prawnej): poniżej 0.5

Priorytet dają – jak dawniej metatagi keywords – pole do popisu oszustom, chcącym nadać wszystkim podstronom najwyższy priorytet. Działanie takie może zostać uznane przez wyszukiwarki, jako niewłaściwe. W dodatku wartość priority nie ma wpływu na pozycję, jest sugestią dla robotów, które strony indeksować w pierwszej kolejności. Ustawienie priorytetu najwyższego rzędu wszystkim stronom osłabi wartość takiej informacji, co poskutkuje niczym pozytywnym.

Ostatnia modyfikacja

Ostatnią informacją, jaką możemy przypisać wewnątrz bloku pojedynczego URL jest data ostatniej modyfikacji dokumentu znajdującego się pod adresem URL wskazanym w elemencie <loc>. Format daty, zgodny ze standardem W3C DateTime wyrażany jest w takiej postaci: YYYY-MM-DD i należy go umieścić pomiędzy znacznikami <lastmod></lastmod>.

 

Przykład sitemapy

Poniżej został przedstawiony przykład użycia, wygenerowanego dokumentu sitemap’y. Jak widzimy, ta sitemapa bazuje na wersji 0.9. Zawiera trzy adresy – główny, któremu przypisano dane o ostatniej modyfikacji, częstotliwości oraz priorytecie. Dwa pozostałe adresy to adres do kategorii, któremu nadano częstotliwość i ostatnią modyfikację. Ostatni to wpis do konkretnego artykułu, zawiera tylko informacje o tym, że nie są planowane kolejne zmiany tego dokumentu.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
   <loc>http://adres.pl/</loc>
   <lastmod>2009-09-17</lastmod>
   <changefreq>daily</changefreq>
   <priority>0.8</priority>
  </url>
  <url>
   <loc>http://adres.pl/kategoria/ </loc>
   <changefreq>weekly</changefreq>
	<lastmod>2009-08-03</lastmod>
  </url>
  <url>
   <loc>http://adres.pl/artykul/przykladowy-tekst</loc>
      <changefreq>never</changefreq>
  </url>
</urlset>