Struktura witryny również wpływa na odpowiednie pozycjonowanie Twojej witryny. Adresy URL odpowiadają ścieżce dokumentów na serwerze lub określające dostęp do ich odpowiednich treści z bazy.

Jak napisaliśmy w poprzednim podrozdziale, dozwolonymi znakami w adresach URL są litery alfabetu łacińskiego oraz cyfry. Dodatkowo możesz w pełni spokojnie wykorzystywać kropkę, które służą do zapisania rozszerenia po nazwie pliku. Kolejny dozwolony znak specjalny, to podkreślnik oraz spacja.

Możesz spotkać się z innymi znakami specjalnymi, zawartymi w adresach. Szczególnie w przypadku adresów, które zawierają parametry generujące odpowiednie treści z bazy danych. Przykładem mogą być znaki: =?& – są to znaki informujące skrypt, które dane należy wczytać. Więcej o adresach z parametrami przeczyasz w dalszej części tego rozdziału…

Struktura adresów URL

Typowy URL wygląda tak: http://adres.pl/katalog/plik.html. Poniżej omówimy poszczególne elementy tej struktury.

  • http:// – określa nam protokół z którego korzystamy. W większości przeglądarek przy wpisywaniu adresu można ten element pominąć, zostanie dopisany automatycznie.
  • adres – właściwa nazwa domeny. Adres danej domeny poprzedzony niekiedy subdomeną, np. www. lub innymi ciągami, odnosząca się do innych części serwisu. Na przykładpoczta.onet.pl.
  • .pl – część po kropce, to (Top-Level Domain) domena najwyższego rzędu – ta akurat odnosi się do domeny regionalnej Polskiej. Innym rodziajem TLD jest domena funkcjonalnanajwyższego rzędu – ORG lub na przykład GOV. Pierwsza z nich odnosi się do stron organizacji, druga do stron rządowych.
  • /katalog/ – określa katalog znajdujący się na serwerze.
  • plik.html – ta część określa dokładny plik na serwerze, wraz z jego rozszerzeniem.

Korzystając z wyszukiwarek wielu webmasterów i Internautów zauważa, że jeśli dana (poszukiwana) fraza występuje w adresie URL jest pogrubiana. Stało się to powodem skłonności do upychania wyrazów wartościowych w nazwach domeny. Nie jest to złe, lecz należy stosować to z umiarem.

Znaki i długość adresu URL

Znakami dozwolonymi w nazwach domen są litery, jak już wspomnieliśmy z alfabetu łacińskiego, najlepiej małe, cyfry, podkreślenie (znak _ ) oraz myślnik. W nazwach plików czy katalogów możemy także używać kropki. W strukturze adresu by przejść do danego katalogu używamy slash.

Te znaki z pełnym powodzeniem można stosować do budowania hierarchii, nazw i typów dokumentów.

W nazwach domen wielkość liter nie ma znaczenia, natomiast nazwy plików są rozróżniane. Plik.html to nie to samo co plik.html. Jest to mylne, gdyż testując swoją witrynę w systemie operacyjnym Windows lokalizacje, bez względu na wielkość liter będą działać prawidłowo.

Adresy URL wraz z http aż do końca, czyli nazwy pliku wraz z rozszerzeniem powinny zmieścić się w granicy 120 znaków, by był wyświetlany przez wyszukiwarkę Google pod wynikami wyszukiwania. Pełna dopuszczalna długość adresów to 2024 znaków, gdyż taką liczbę dopuszczają Sitemapy Google, lecz adres taki na pewno nie zostanie wyświetlony w całości w wynikach.

 

Spacje w adresach URL

W nazwach nie można stosować znaków specjalnych czy spacji, gdyż po przejściu na dany adres zostaną one przepisane. Na przykład kod na jaki zostanie zamieniona spacja to %20. W takim wypadku nazwa dokumentu może wyglądać tak: http://adres.pl/nowy%20plik.html. Nie prezentuje się to za dobrze ani zbyt estetycznie. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie jako zamienika dozwolonego znaku jakim jest myślnik. Jeśli chcesz jakieś ważne słowa występujące w nazwie Twojej domeny czy plików oddzielić skorzystaj właśnie z niego.

Wiele stron, jak na przykład Wikipeda wykorzystuje jednak znak _ podkreślenia do oddzielania nazwy dłuższych definicji. Z punktu widzenia pozycjonowania, nie jest to dobre rozwiązanie. Google tłumaczy różnice obydwu znaków tak, że myślnik pozwala robotowi zrozumieć, że ma doczynienia z dwoma słowami. Podkreślenie powoduje, że fraza w adresie jest brana jako łączna.

Dwa przedstawione przypadki: szukana_fraza.html oraz szukana-fraza.html

Pierwszy przykład zostałby przez roboty indeksujące naszą stronę internetową, potraktowany jako jedna fraza: szukana_fraza. Natomiast nazwa drugiego pliku została by uwzględniona jako dwa odrębne wyrazyszukana + fraza. Tak samo jest w przypadku domen, dzięki czemu, możesz rozdzielać frazy w swojej nazwie. Staraj się jednak unikać stosowania więcej niż jednego myślnika w konstrukcji nazwy domeny. W przypadkach nazw plików może ich być więcej.

Przykład Wikipedii pokazuje, jednak, że można stosować podkreślenia w adresach URL – jeśli prowadzisz swój serwis już dosyć długo i zmiana wszystkich adresów była by trudna do przeprowadzenia lepiej pozostaw poprzedni sposób adresowania.